El racó de les famílies

En aquest apartat de la nostra web podeu trobar tota aquella informació útil per a les famílies del nostre centre: quotes de material escolar i sortides  i les autoritzacions i documentació del curs escolar.

Quotes de material i sortides 

Quotes Comunitat dels Petits curs 2020 - 2021

Quotes Comunitat dels Mitjans curs 2020 - 2021

Quotes Comunitat dels Grans curs 2020 - 2021

autoritzacions i documents 

Autorització per recollir alumnat del centre

Autorització per a l'administració de paracetamol

Autorització sortides i activitats fora del centre 

Autorització per a la recollida de menús

Sortides Comunitat dels Petits curs 2020- 2021

Sortides Comunitat dels Mitjans curs 2020- 2021

Sortides Comunitat dels Grans curs 2020 - 2021

Autorització sortida sense acompanyant 

Autorització subministrament de medicaments

Sol·licitud de recollida d'àpats del menjador

aLTRES documents D'INTERÈS

Decàleg de bones pràctiques del correu electrònic 

Tutorial Google Classroom (famílies)