Funcionament del centre

                           Accés i sortida de l'alumnat 

L'alumnat d'Educació Infantil entrarà per les portes d'accés a la seva aula. Les famílies acompanyaran als nens i nenes fins a la porta d'entrada i allà ells s'acomiadaran de les seves famílies i entraran a la seva aula. La sortida serà per la mateixa porta i serà el professorat qui avisarà als nens i nens per a què vagin amb les seves famílies. 

Tot l'alumnat d'Educació Primària entrarà per la porta principal del centre de forma gradual sense fer fileres. Les famílies s'acomiadaran dels nens i nenes a la tanca d'entrada. La sortida serà per a l'alumnat de 1r i 2n per la porta de les pistes i de 3r a 6è per l'entrada principal, serà el professorat qui entregarà els nens i nenes a les seves respectives famílies. 

Els dies de pluja l’alumnat d’Educació Infantil entrarà per la porta exterior i sortirà per la porta interior de la classe. L’entrada de l’alumnat d’Educació Primària serà per la porta principal i la sortida d’alumnat de 1r i 2n per la porta del Carrer Fluvià i s’entregaran els nens i nenes pel gimnàs, i l’alumnat de 3r a 6è per la porta principal. L’alumnat del centre que tingui un germà més petit, sortirà per allí on surti aquest.

 

L'escola avisarà a les famílies de l'activació del pla de pluja a través de la pàgina web i del seu compte de twitter @escolacatalonia 

En cas que no pugueu venir a recollir el vostre fill/a  i vingui una tercera persona, haureu de fer una autorització signada per vosaltres  amb DNI i ensenyar-la sempre al mestre que surt amb el nen/a.

                           Comunicació família - escola  

 

Les entrevistes amb el professorat del nostre centre es concertaran a través d'una nota a l'agenda a l'alumnat d'Educació Primària o amb una nota a Educació Infantil. 

 

Tots les dimarts de 12:30 a 13:30 el professorat del nostres centre disposa d'aquesta franja per poder atendre a les famílies de forma individualitzada. Segons el nostre pla d'acció tutorial, totes les famílies tindran una entrevista amb el tutor/a del seu fill/a com a mínim. 

Per tenir una entrevista amb algun membre de l'equip directiu s'ha de consultar l'horari d'atenció a les famílies i conçertar-la a través de la secretaria del centre 

                          Ús de l'agenda escolar

L’agenda és el medi de comunicació entre família i mestres, a més de l’estri emprat per anotar informacions, retards, absències, deures o proves. S’ha de dur obligatòriament cada dia. Es recomana que la família revisi cada dia l’agenda del seu fill/a  per tal de fer un millor seguiment de possibles anotacions dels mestres o dels deures pendents. Qualsevol comunicat haurà de fer-se mitjançant l’agenda.

                          Esmorzar

Recomanem que l’esmorzar sigui un entrepà o fruita, ja sabeu que totes les pastes i sucs porten greixos i sucres afegits, poc convenients per a la salut dels vostres fills.

 

A Educació Infantil per portar l’esmorzar han de dur una bossa de roba (no motxilles) amb untovalló de roba tot marcat amb el seu nom. Tots els dilluns han de portar un got de plàstic sense nanses marcat amb el nom (retolador permanent).  Divendres se l’emportaran a casa perrentar. No es poden portar iogurts, petits suisse , sucs ni ampolles d’aigua.

L’escola, tant Educació Infantil  com  Educació  Primària, farem  EL  DIA  DE  LA  FRUITA.   Recordeu  que  participem  al programa “A LA NOSTRA ESCOLA MENGEM + FRUITA”  i es facilitarà els dijous la peça de fruita pels nens/es sempre que el Departament d’Agricultura faci l’aportació. El mestre/a indicarà quina fruita donarem. 

                          Joguines, pilotes i...

Els vostres fills/es no poden portar joguines. Qualsevol pèrdua l’escola no es fa responsable. L’escola facilitarà pilotes , cordes i gomes  a l’hora del pati. En cas de necessitar qualsevol objecte per dur a terme una activitat us ho farem saber en el seu moment. Recordem que no es poden portar sabates amb rodetes.

                    

                          Aniversaris 

 

L'escola celebrarà l'aniversari del vostre fill/a de forma interna, a partir d'aquest curs no es podra dur cap producte alimentari (galetes, pastissos, llaminadures...) per a repartir a la resta dels companys/es. Les invitacions a festes d’aniversari es repartiran fora de l’escola

                         

                           Medicaments

Tal com marca la normativa, l’administració de medicaments ha d’anar acompanyat del paper del metge i l’autorització dels pares el model d’autorització el trobareu a la web del centre.

                 

 

                         Polls

 

No pot venir cap nen o nena a l’escola infectat per polls o llémenes. Si detectem algun cas, trucarem a casa perquè el vingueu a buscar. Així ve marcat a les escoles per part de la normativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

                         

                           Sortides escolars

A les sortides no es pot dur aparells electrònics com càmeres fotogràfiques, mòbils, MP3... Els mestres no es faran responsables de la seva pèrdua o avaria. Tampoc s’ha de portar  joguines ni llaminadures. La no presentació de l’autorització anual per les sortides i no estar al dia de les quotes comportarà que l’alumne haurà de romandre al centre.

 

En cas que un nen/a no pugui venir a la sortida per un imprevist d’última hora, es tornaran els diners de la sortida però no de l’autocar.

Descarrega't amb pdf

nou.gif
nou.gif
nou.gif