El Consell Escolar

Data constitució: 14 de desembre de 2021

President: Enric Reverter Valls

Cap d'estudis: Gemma Burgués Fernández

Secretari acadèmic: Carlos Román Espallargas

Sector professorat: 
                                 Blanca Cotado Galán
                                 Marta Jordán Calatayud
                                 Marta Moreno Plumed 
                                 Andrea Porta Arrabalin
                                 Francesca Justribó Castelló
                                 Anabel Miranda Gutiérrez

Sector pares i mares: 
                                 Cristina Carboneras Torras
                                 Sandra Aguilar Ferrer
                                 Anna Maria Díaz Murillo
                                 Gemma Sendra Guaita
                                 Marta Muñoz Bernadó
                              

Representant AMPA: 
                                 Begoña Tomás Mujal                             

Representant municipal: 

                                 Josep Ma. Cros Tubert

                              

Representant P.A.S: 
                                 David Madrid Fernández